2023

FAAM droomt groot en FAAM gaat hard – daarom hebben we versterking gekregen van twee nieuwe FAAM’ers. De projecten die we aangaan worden groter, diverser en meer interdisciplinair. Bij de expositie Licht/Donker, die eind maart plaatsvond, deden ongeveer 30 jonge makers en denkers uit Utrecht mee. Samen hebben ze in co-creatie de expositie vormgaven, waarbij wij hen begeleidden. Daarnaast doet FAAM mee aan het programma Ontwikkeling en Experiment van het Cultuurinnovatiefonds om te onderzoeken hoe we jonge makers en denkers (kunstenaars en wetenschappers) goed interdisciplinair kunnen laten samenwerken, zodat we een goed onderbouwde samenwerkingsmethode kunnen ontwikkelen om buiten de kunst- en cultuursector in te zetten. Halverwege het jaar starten we in samenwerking met Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Kasteel Amerongen en het Waterliniemuseum het project Eureka! een interdisciplinaire expositie waarin kunst en wetenschap samenkomen en elkaar versterken.