CIPU

FAAM doet mee aan het programma Ontwikkeling en Experiment van het Cultuurinnovatiefonds om te onderzoeken hoe we jonge makers en denkers (kunstenaars en wetenschappers) goed interdisciplinair kunnen laten samenwerken, zodat we een goed onderbouwde samenwerkingsmethode kunnen ontwikkelen om buiten de kunst- en cultuursector in te zetten.

FAAM-voorzitter en -oprichter Annette Knol vertelt wat zij in deze maanden hoopt te leren:

“FAAM onderzoekt hoe we jonge makers en denkers (kunstenaars en wetenschappers) goed interdisciplinair kunnen laten samenwerken, zodat ze gezamenlijk complexe (maatschappelijke) vraagstukken kunnen tackelen en ze al vroeg in hun studie- of loopbaan de waarde van interdisciplinariteit ontdekken. In het programma hopen we te leren hoe we een goed onderbouwde samenwerkingsmethode kunnen ontwikkelen en tools kunnen neerzetten. Hoe we opdrachtgevers en/of partners kunnen vinden buiten de kunst- en cultuursector en hoe andere, vaak meer ervaren, organisaties die deelnemen aan het programma zich ontwikkelen.”

Niet-culturele brunch

FAAM organiseerde in mei een brainstormbrunch in De Maakruimte (Havenloods, Utrecht) om in gesprek te gaan met mensen uit andere sectoren: iemand die bij een IT-startup werkt, een zorgprofessional, een ambtenaar.

We begonnen met het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor ieders werk. Naast bedrukte kaartjes, konden ontbrekende onderwerpen op blanco kaartjes worden opgeschreven. Levendige gesprekken en discussies volgden. Vervolgens verkenden we hoe er binnen een bedrijf of organisatie wordt omgegaan met problemen. En kan de verbinding tussen kunst en wetenschap daarin een rol spelen?